วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรรณานิคม พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมและประชาชน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ ท่าน้ำบริเวณหน้าวัดอุฒาจารย์ และ ณ ท่าน้ำบริเวณหอปู่ตา

Share: