นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาดถนนคนเดิน ณ เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งในโอกาสนี้ขอขอบคุณนางสาวฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้แนวทางในการบริหารจัดการ และพาเดินชมตลาดถนนคนเดิน

Share: