วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ตำบลพรรณานิคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร สถานีตำรวจภูธรพรรณานิคม และอปพร. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ก่อนจะเปิดใช้งานทางเดินรถทางเดียว (วันเวย์)

Share: