วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล พรรณานิคม พร้อมสมาชิกสภา เทศบาลตำบลพรรณานิคม เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาล ตำบลพรรณานิคม ร่วมรดน้ำ เพื่อขอพรจาก นายประสพ โชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นสิริมงคล

Share: