วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นายประสพ โชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม และนายเอนกสรร วงค์สาย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกสำรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม เพื่อพัฒนาและ แก้ไขปัญหาต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเขตพื้นที่

Share: