วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมคณะผู้บริหารฯ ให้การ ต้อนรับ นายเชษฐา สุขประเสริฐ ประธานสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน แห่งประเทศไทย และประธานสมา พันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน สกลนคร (SDGs PGS สกลนคร) ร่วมหารือ แนวทางการขับเคลื่อนสินค้า เกษตรอินทรีย์ สินค้าชุมชน รวมทั้ง สินค้า OTOP ในเขตเทศบาลตำบล พรรณานิคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก โดยใช้พื้นที่พรรณาเป็น ตัวตั้งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป

Share: