วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายประสพ โชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อม นายชุมพล พุฒพันธ์ รองนายกูเทศมุนตรี ตำบลพรรณานิคม ลงสำรวจพื้นที่เพื่อ เตรียมความพร้อม ต้อนรับ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ณู โรงพยาบาล พระอาจารย์ฝัน อาจาโร

Share: