วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้พนักงานเทศบาลพรรณานิคมร่วมกับจิตอาสา พระราชทาน หมู่ 2 หมู่ 6 และหมู่ 10 ดำเนินการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share: