วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 นายประสพ โชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบล พรรณานิคม พร้อมนายชุมพล พุฒพันธ์ รองนายก เทศมนตรีตำบลพรรณานิ่คม และทีมงาน กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณในเขตเทศบาลตำบล พรรณานิคม

Share: