วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ด้วยเทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้ประสาน อำเภอพรรณานิคม เทศบาลตำบลพรรณานคร หน่วยงานราชการ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พร้อมทั้งชาวคุ้มวัดต่างๆ ในเขตตำบล พรรณา ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบล พรรณานิคม

Share: