วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คบส.) และระบาดวิทยาขั้นพื้นฐานให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

Share: