วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรรณานิคม เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสมัครลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอพรรณานิคม

admin

Share: