วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมงานกองช่าง ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ นางพันธ์ทอง วรรณวาส บ้านโคกสุวรรณ หมู่6 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Share: