โครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565
นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ร่วมกับนายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเภอพรรณานิคม พร้อมสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย, สมาชิกสภากาชาดไทย, อสม, และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรรณานิคม ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 ราย คือ นางเรียบร้อย หัตถศิลป์
กับนางพัธยา พาคำกอง

admin

Share: